Bireylerin ve kurumların yaşam boyu ihtiyaç duyacakları
eğitim programlarını kısa ve uzun vadeli olarak üreterek hem bireylerin
hem de toplum ekonomisinin gelişimine katkı sağlayan GAU SEM ;
bilgi çağı toplumlarının değişime ve gelişime ayak uydurmasına katkı sağlama görevini üstlenmektedir.

 

GAU-SEM Kurumsal

Kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda akademik bilgi ve uygulama dengesi gözetilerek tasarlanan ve “kuruma özel” eğitim fırsatları ve çözüm önerileri sunan eğitim programlarıdır. Bu programların bazı örnekleri aşağıda sunulmuştur. Kurumların talepleri doğrultusunda yeni eğitim programları da sağlanabilmektedir. Kurumsal eğitim programları isteğe göre seminer şeklinde de sunulabilmektedir.


Copyright © 1985-2020 The Chancellor and Board of Trustees | Girne American University
Girne American University | Directorate for Information Technologies