Bireylerin ve kurumların yaşam boyu ihtiyaç duyacakları
eğitim programlarını kısa ve uzun vadeli olarak üreterek hem bireylerin
hem de toplum ekonomisinin gelişimine katkı sağlayan GAU SEM ;
bilgi çağı toplumlarının değişime ve gelişime ayak uydurmasına katkı sağlama görevini üstlenmektedir.

 

SPSS

Eğitim Programının Adı SPSS
Eğitim Programının Amacı SPSS programı, istatistik analize yönelik bir bilgisayar programıdır. Pazar araştırmalarında ve sosyal bilimlerde, sağlık araştırmaları ile başta anket firmaları, devlet ve eğitim kurumları olmak üzere pek çok kurum tarafından kullanılan bir istatistik programıdır. Grafiksel bir kullanıcı arayüzü ve menüleri ile rahatça kullanılabilmektedir. Buna ilaveten, makro dilleri yardımıyla kullanıcı kendi amaçları doğrultusunda programı yönetebilmektedir.
Eğitim Programının İçeriği SPSS"e veri girişi ve kodlanması.
Örnek proje açılması
SPSS toolların açıklanması (File, Edit, View)
Analyze tool hakkında bilgi verilmesi.
Temel istatistiksel Analizler ve Frekans Analizi.
Ortalamaların Karşılaştırma Analizi ( t testi, Anova, vs)
Korelasyon Testleri
Faktör Analizi
Güvenilirlik Testi
Ki kare testi
Parametrik olmayan serilerin karşılaştırmalı ortalama analizi.
Regresyon modelleri
Çıktıların oluşturulması ve yorumlanması
Grafiklerin Oluşturulması
Eğitim Programının Süresi 20 saat (4 saat x 5 hafta)
Eğitim Programının Başlama Tarihi
Eğitim Programının Gün ve Saatleri
Eğitmenin Adı-Soyadı
Eğitim Ücreti 400TL.
GAU öğrencilerine/personeline 350TL.
Eğitim Sonunda Verilecek Belge Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara Sertifika, başarılı olamayanlara Katılım Belgesi verilecektir.

ONLINE KAYIT/BAŞVURU

Copyright © 1985-2020 The Chancellor and Board of Trustees | Girne American University
Girne American University | Directorate for Information Technologies