Bireylerin ve kurumların yaşam boyu ihtiyaç duyacakları
eğitim programlarını kısa ve uzun vadeli olarak üreterek hem bireylerin
hem de toplum ekonomisinin gelişimine katkı sağlayan GAU SEM ;
bilgi çağı toplumlarının değişime ve gelişime ayak uydurmasına katkı sağlama görevini üstlenmektedir.

 

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (KPSS) EĞİTİM BİLİMLERİ

Eğitim Programının Adı KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (KPSS) EĞİTİM BİLİMLERİ
Eğitim Programının Amacı
Eğitim Programının İçeriği
Eğitim Programının Süresi 145 SAAT
Eğitim Programının Başlama Tarihi
Eğitim Programının Gün ve Saatleri
Eğitmenin Adı-Soyadı
Eğitim Ücreti GAU öğrencilerine/personeline 900TL.
GENEL 1200 TL
Eğitim Sonunda Verilecek Belge Program sonunda yapılacak olan sınavda başarılı olanlara Sertifika, başarılı olamayanlara Katılım Belgesi verilecektir.

ONLINE KAYIT/BAŞVURU

Copyright © 1985-2020 The Chancellor and Board of Trustees | Girne American University
Girne American University | Directorate for Information Technologies