Bireylerin ve kurumların yaşam boyu ihtiyaç duyacakları
eğitim programlarını kısa ve uzun vadeli olarak üreterek hem bireylerin
hem de toplum ekonomisinin gelişimine katkı sağlayan GAU SEM ;
bilgi çağı toplumlarının değişime ve gelişime ayak uydurmasına katkı sağlama görevini üstlenmektedir.

 

İnsan Kaynakları Uzmanlığı

Eğitim Programının Adı İnsan Kaynakları Uzmanlığı
Eğitim Programının Amacı Bu programın hedefi, sadece insan kaynakları yöneticilerinin değil, diğer dallarda çalışmakta olan her yetkin yöneticinin bilmesi gereken dünyada en yaygın şekilde kullanılan stratejik insan kaynakları yönetimi metodlarını ve konseptlerini öğretmek, ve bunları gerçek is yaşamına yönelik örnek ve uygulamalarla sınıf ortamında tartışmaktır.
Yönetici pozisyonunda olan veya olması beklenen, insan kaynaklarını ve stratejik yönetim kararlarını çok daha etkili kullanmak isteyen herkes kursa katılabilir.
Eğitim Programının İçeriği  İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramları ve Planlaması
 İnsan Kaynaklarının Seçimi
 X Modeli ile Çalışanları Angaje Etme
 İşgücünün Eğitimi ve Geliştirilmesi
 İş Değerlendirme ve Ücret Yönetimi
 Motivasyon ve Performans Artırma
 Performans Değerlendirme
 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
 Vaka Çalışmaları: Örnek Uygulamalar
Eğitim Programının Süresi 20 saat
Eğitim Programının Başlama Tarihi
Eğitim Programının Gün ve Saatleri
Eğitmenin Adı-Soyadı
Eğitim Ücreti
Eğitim Sonunda Verilecek Belge Sertifika

ONLINE KAYIT/BAŞVURU

Copyright © 1985-2020 The Chancellor and Board of Trustees | Girne American University
Girne American University | Directorate for Information Technologies