Bireylerin ve kurumların yaşam boyu ihtiyaç duyacakları
eğitim programlarını kısa ve uzun vadeli olarak üreterek hem bireylerin
hem de toplum ekonomisinin gelişimine katkı sağlayan GAU SEM ;
bilgi çağı toplumlarının değişime ve gelişime ayak uydurmasına katkı sağlama görevini üstlenmektedir.

 

UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ

Eğitim Programının Adı UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ
Eğitim Programının Amacı
Eğitim Programının İçeriği BAŞVURU KOŞULLARI

1. Aşağıdaki fakültelerden (örgün, ikinci öğretim veya açıköğretim) mezun olmak.*
Hukuk Fakültesi,
Siyasal Bilgiler Fakültesi,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
İşletme Fakültesi,
İktisat Fakültesi,

2. Hukuk Fakültesi mezunları dışında yukarıda belirtilen fakültelerden mezun olanlardan aşağıdaki hukuk derslerinden en az ikisini almış olmak,
Anayasa Hukuku
Ceza Hukuku (Genel Hükümler)
Ceza Hukuku (Özel Hükümler)
Ceza Muhakemesi Hukuku
Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk
Ticaret Hukuku
İş Hukuku
Borçlar Hukuku

Önemli :
İki yıllık ön lisans öğreniminden sonra dikey geçişle dört yıllık yüksek öğrenimini yukarıda anılan fakültelerden birinden mezun olarak tamamlayanların da eğitim kuruluşlarına başvurabilmeleri için; yukarıda anılan derslerden en az ikisini, ön lisans öğrenimi sırasında veya dikey geçiş sonrası lisans öğrenimi sürecinde görmüş olmaları ve bu derslerden başarılı olmuş olmaları gerekir.

Başvuru için gerekli belgeler:
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Lisans mezuniyet diploması veya geçici mezuniyet belgesi onaylı sureti ve transkript.


Kontenjan: Her bir grup için 30 kişi ile sınırlandırılmıştır.
Eğitim Programının Süresi 48 Saat (36 Saat Teorik - 12 Saat uygulamalı)
Eğitim Programının Başlama Tarihi 24.06.2019
Eğitim Programının Gün ve Saatleri Duyurulacaktır
Eğitmenin Adı-Soyadı Duyurulacaktır
Eğitim Ücreti 1.300 ₺ (KDV Dahil)
Eğitim Sonunda Verilecek Belge

ONLINE KAYIT/BAŞVURU

Copyright © 1985-2020 The Chancellor and Board of Trustees | Girne American University
Girne American University | Directorate for Information Technologies