Bireylerin ve kurumların yaşam boyu ihtiyaç duyacakları
eğitim programlarını kısa ve uzun vadeli olarak üreterek hem bireylerin
hem de toplum ekonomisinin gelişimine katkı sağlayan GAU SEM ;
bilgi çağı toplumlarının değişime ve gelişime ayak uydurmasına katkı sağlama görevini üstlenmektedir.

 

ÖZEL EĞİTİM

Eğitim Programının Adı ÖZEL EĞİTİM
Eğitim Programının Amacı Farklı gelişen çocukların özelliklerini ayırt etme bilgi ve becerisi kazandırma

Farklı gelişen çocukların fiziksel ve bilişsel gelişim özelliklerini tanıtma

Farklı gelişen çocukların sosyal ve duygusal gelişim özelliklerini tanıtma

Farklı gelişen çocuklar ile iletişim kurma becerisi kazandırma

Farklı gelişen çocuklara normal sınıf ortamı içerisinde uygulanabilecek eğitim yöntemlerini tanıtma

Farklı gelişen çocukların olası davranış problemleri ile başaçıkma becerisi kazandırma

Farklı gelişen çocukların aileleri ile iletişim ve çalışma konularında yetkinlik kazandırma
Eğitim Programının İçeriği Yaygın Gelişimsel Bozukluklar (Otizm, Asperger Sendromu)

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Zeka Geriliği

Öğrenme Bozuklukları (Disleksi, Disgrafi, Diskalkuli)

Davranım Bozuklukları

Diğer farklı gelişim alanları (İşitme ve Görme Engelliliği, İletişim Bozuklukları)
Eğitim Programının Süresi 30 saat (6 saat x 5 hafta)
Eğitim Programının Başlama Tarihi -
Eğitim Programının Gün ve Saatleri -
Eğitmenin Adı-Soyadı -
Eğitim Ücreti 400TL.

GAU öğrencilerine/personeline 350TL.
Eğitim Sonunda Verilecek Belge Program sonunda yapılacak olan sınavda başarılı olanlara Sertifika, başarılı olamayanlara Katılım Belgesi verilecektir.

ONLINE KAYIT/BAŞVURU

Copyright © 1985-2020 The Chancellor and Board of Trustees | Girne American University
Girne American University | Directorate for Information Technologies