Bireylerin ve kurumların yaşam boyu ihtiyaç duyacakları
eğitim programlarını kısa ve uzun vadeli olarak üreterek hem bireylerin
hem de toplum ekonomisinin gelişimine katkı sağlayan GAU SEM ;
bilgi çağı toplumlarının değişime ve gelişime ayak uydurmasına katkı sağlama görevini üstlenmektedir.

 

SOSYAL MEDYA

Eğitim Programının Adı SOSYAL MEDYA
Eğitim Programının Amacı Bu program ile katılımcıların;

1. Sosyal medyanın tanımı, kapsamı ve trendleri hakkında bilgilenmeleri,

2. Sosyal medyanın kendileri ve çalışılan farklı kurumlar için önemini ve nasıl kullanılacağını anlamaları,

3. Sosyal medya stratejileri hakkında becerilerini geliştirmeleri,

4. Kurumsal projeler kapsamında sosyal medyanın nasıl kullanılacağını ve ne tür planlamalar yapılacağını öğrenmeleri ve bunların uygulanması konusunda eğitilmeleri,

5. Sosyal medya ağlarının çalışmasını sağlayacak kaynaklarla ilgili bilgilenmeleri,

6. Ölçme ve değerlendirme; bu alandaki uygulamalarda başarı sağlamanın yollarını öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
Eğitim Programının İçeriği 1. GÜN:

SOSYAL MEDYA HAKKINDA KURAMSAL, GÖRSEL- İŞİTSEL TANITIM

1. Sosyal medya nedir? Tarihsel gelişimi ve bugünkü durumu hakkında görsel-işitsel sunum.

2. Katılımcıların web ve sosyal medya trendleriyle ilgili deneyimlerinin soru ve cevap şeklinde aktarımı ve cevaplar bağlamında katılımcıların sosyal medya ile ilgili eksikliklerinin tespiti.

3. Sosyal medya ile geleneksel medyanın farkları nelerdir?

4. Medyayı sosyal yapan nedir? Network ve paylaşımla ilgili bilgiler.

5. Sosyal medyanın kişisel ve kurumsal kullanımlar bağlamında avantajları nelerdir?

6. Sosyal medyanın işletme ve pazarlama, iletişim, satış ve müşteri ilişkileri gibi alanlarla ilişkisi ve işlevselliği nedir?

7. Sosyal medya neleri kapsar; farklı ülkelerde nasıl kullanılmaktadır?

8. Sosyal medyanın iletişim stratejilerindeki yeri nedir ve kampanyalarda nasıl kullanılmaktadır?

9. Sosyal medyadan örnekler:Twitter, Facebook, bloglar, mikro-bloglar, sosyal networking, tartışma site ve grupları, sosyal haberler, görsel dünyalar ve işitsel paylaşımlar, cep telefonu ile sosyal medya bağlantısı ve kullanımları vs.

10. Soru ve cevaplar.2.GÜN

SOSYAL MEDYA ALIŞTIRMA VE UYGULAMALARI

4. Sosyal medya planlamaları ve stratejileri üzerine sunum.

5. Örnek alıştırmalar; Facebook ve Twitter sitelerinin kişisel ve kurumsal kullanım uygulamaları.

6. Sosyal medyanın etkinliklerde kullanımı.

7. Sosyal medya ve kampanya uygulamaları, takım çalışmaları, sosyal medyanın seçilecek örnek kampanyalarda hedef kitleyi etkilemesi, dijital stratejiler ve sosyal medya vizyonunun geliştirilerek kullanılması.

8. Soru ve Cevaplar

9. Sınav
Eğitim Programının Süresi 16 saat (2 gün x 8 saat)
Eğitim Programının Başlama Tarihi -
Eğitim Programının Gün ve Saatleri -
Eğitmenin Adı-Soyadı -
Eğitim Ücreti 400TL.

GAU öğrencilerine/personeline 350TL.
Eğitim Sonunda Verilecek Belge Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara başarı sertifikası, diğer katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

ONLINE KAYIT/BAŞVURU

Copyright © 1985-2020 The Chancellor and Board of Trustees | Girne American University
Girne American University | Directorate for Information Technologies