Bireylerin ve kurumların yaşam boyu ihtiyaç duyacakları
eğitim programlarını kısa ve uzun vadeli olarak üreterek hem bireylerin
hem de toplum ekonomisinin gelişimine katkı sağlayan GAU SEM ;
bilgi çağı toplumlarının değişime ve gelişime ayak uydurmasına katkı sağlama görevini üstlenmektedir.

 

ETKİLİ İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ

Eğitim Programının Adı ETKİLİ İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ
Eğitim Programının Amacı Bu program iletişimi engelleyen etkenleri tanımayı, iletişim sorunlarını azaltmak için farklı yollar benimsemeyi ele almaktadır. Bu konuda bireylere sistematik bir yaklaşım kazandırmayı, ilişkileri kontrol etme ve sağlıklı iletişim kurabilme becerisi sağlamayı amaçlamaktadır.
Eğitim Programının İçeriği Kişilerarası İlişkilerde Anlama ve Anlaşma

Etkileme ve Etki Yaratma

İkna Etme

Kızgınlıkla Başaçıkma

İlgi Biçimlerini Etkin Kullanma

Güvenli Davranış Biçimi Kazanma

Etkin Dinleme

Sözsüz İletişim

Empati Geliştirme

Beden Dili

Başkalarının Beden Dilini Anlama

Etkin Beden Dili Geliştirme
Eğitim Programının Süresi 20 saat (4 saat x 5 hafta)
Eğitim Programının Başlama Tarihi -
Eğitim Programının Gün ve Saatleri -
Eğitmenin Adı-Soyadı -
Eğitim Ücreti 400TL.

GAU öğrencilerine/personeline 350TL.
Eğitim Sonunda Verilecek Belge Katılım Sertifikası

ONLINE KAYIT/BAŞVURU

Copyright © 1985-2020 The Chancellor and Board of Trustees | Girne American University
Girne American University | Directorate for Information Technologies