Bireylerin ve kurumların yaşam boyu ihtiyaç duyacakları
eğitim programlarını kısa ve uzun vadeli olarak üreterek hem bireylerin
hem de toplum ekonomisinin gelişimine katkı sağlayan GAU SEM ;
bilgi çağı toplumlarının değişime ve gelişime ayak uydurmasına katkı sağlama görevini üstlenmektedir.

 

Kurumsal Başvuru Formu

Kurum adı
:
Kurum adresi
:

Kurum telefonu
:
Kurum faxı
:

Kurum web adresi
:
Yetkili adı-soyadı
:

Görevi
:
E-posta adresi
:

İrtibat telefonu
:
Eğitim programı ihtiyacı
:

Eğitim Programından Beklentileriniz
:
Bizi nereden duydunuz
:
Yönerge
Program gün ve saatleri kurum ile karşılıklı görüşülerek belirlenecektir.

GAUSEM ile kurum arasında hizmet sözleşmesi imzalanacaktır. Sözleşmede belirtilen ödeme miktarı, GAUSEM’e ait banka hesabına yapılacaktır.

Banka Hesap Bilgileri: Kıbrıs Vakıflar Bankası, Girne Merkez Şube, TL Hesabı, Hesap No: 20-304-636. Ödeme yaparken kurum adı ve eğitim programı adını belirtmeyi unutmayınız. Ödeme yaptıktan sonra banka dekontunu fax, e-posta yolu ile veya elden GAUSEM Ofisi’ne ulaştırınız.

Eğitim başladıktan sonra sözleşmede belirtilen katılımcı sayısından kayıt iptali yapılamaz. Katılımcılar derslere devam edemese dahi kurum sözleşmede belirtilen ödemeyi yapmak zorundadır.

GAUSEM Yönetim Kurulu gereken durumlarda program saatlerinde değişiklik yapabilir. Değişiklikler kuruma eğitim programı başlamadan önce bildirilir.

GAUSEM gerekli gördüğü takdirde eğitmeni değiştirme hakkına sahiptir.Copyright © 1985-2020 The Chancellor and Board of Trustees | Girne American University
Girne American University | Directorate for Information Technologies