Bireylerin ve kurumların yaşam boyu ihtiyaç duyacakları
eğitim programlarını kısa ve uzun vadeli olarak üreterek hem bireylerin
hem de toplum ekonomisinin gelişimine katkı sağlayan GAU SEM ;
bilgi çağı toplumlarının değişime ve gelişime ayak uydurmasına katkı sağlama görevini üstlenmektedir.

 

Vizyon ve Değerlerimiz

Misyon
Bilimsel bilgiyi bireyler ve kurumlar ile paylaşarak hem kurumsal bilgiyi uygulama ile bütünleştirmek hem de bireysel ve toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan tüm alanlarda üniversite birimlerinin uzmanlıklarından ve gelişen teknolojiden faydalanarak kısa ve uzun vadede talebe uygun, kaliteli, güncel ve yenilikçi, yaşam boyu eğitim programları hazırlamak, geliştirmek ve ulusal ve uluslararası düzeyde bireylere, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektör çalışanlarına sunarak üniversite ile aralarında sürekli bir bağ kurmak.

Vizyon
Bulunduğu bölge, ülke ve diğer ülkelerde yaşayan insanları yaşam boyu eğitmek ve aydınlatmak ilkesine sahip; eğitim alanlarının çeşitliliği ve yüksek hizmet kalitesi ile kurumsal ve bireysel yaşam boyu eğitim desteği veren alanında lider eğitim merkezi olmak.
Copyright © 1985-2020 The Chancellor and Board of Trustees | Girne American University
Girne American University | Directorate for Information Technologies