Bireylerin ve kurumların yaşam boyu ihtiyaç duyacakları
eğitim programlarını kısa ve uzun vadeli olarak üreterek hem bireylerin
hem de toplum ekonomisinin gelişimine katkı sağlayan GAU SEM ;
bilgi çağı toplumlarının değişime ve gelişime ayak uydurmasına katkı sağlama görevini üstlenmektedir.

 

Yabancı Dil Eğitim Programları

GAUSEM ofisinden alınacak randevu ile eğitim programı öncesinde seviye tespit sınavı uygulanarak katılımcıların dil seviyeleri belirlenmektedir.


Copyright © 1985-2020 The Chancellor and Board of Trustees | Girne American University
Girne American University | Directorate for Information Technologies