Bireylerin ve kurumların yaşam boyu ihtiyaç duyacakları
eğitim programlarını kısa ve uzun vadeli olarak üreterek hem bireylerin
hem de toplum ekonomisinin gelişimine katkı sağlayan GAU SEM ;
bilgi çağı toplumlarının değişime ve gelişime ayak uydurmasına katkı sağlama görevini üstlenmektedir.

 

GAUSEM "TURKISH LANGUAGE" COURSE/ "TÜRKÇE" KURSU

GAUSEM "TURKISH" language course registration has just started for all levels..2015-2016 Akademik Yılı Güz Dönemi, her seviye için GAUSEM "TÜRKÇE" kurs kayıtları başlamıştır..


Copyright © 1985-2018 The Chancellor and Board of Trustees | Girne American University
Girne American University | Directorate for Information Technologies