Bireylerin ve kurumların yaşam boyu ihtiyaç duyacakları
eğitim programlarını kısa ve uzun vadeli olarak üreterek hem bireylerin
hem de toplum ekonomisinin gelişimine katkı sağlayan GAU SEM ;
bilgi çağı toplumlarının değişime ve gelişime ayak uydurmasına katkı sağlama görevini üstlenmektedir.

 

GAUSEM "ARICILIK" KURSU

GAUSEM "ARICILIK" kursu  başlıyor!!!

Güz dönemi kayıtları için son tarih 2 Kasım 2015 Pazartesi Günü`dür.

Copyright © 1985-2018 The Chancellor and Board of Trustees | Girne American University
Girne American University | Directorate for Information Technologies