Bireylerin ve kurumların yaşam boyu ihtiyaç duyacakları
eğitim programlarını kısa ve uzun vadeli olarak üreterek hem bireylerin
hem de toplum ekonomisinin gelişimine katkı sağlayan GAU SEM ;
bilgi çağı toplumlarının değişime ve gelişime ayak uydurmasına katkı sağlama görevini üstlenmektedir.

 

GAÜ-SEM 2015-2016 Akademik Yıl "BAHAR DÖNEMİ" kurs kayıtlarımız başlamıştır... / GAU-SEM "SPRING SEMESTER" COURSES registration have started...

GAÜ-SEM 2015-2016 Akademik Yıl "BAHAR DÖNEMİ" kurs kayıtlarımız başlamıştır... /
GAU-SEM "SPRING SEMESTER" COURSES registration have started...


Copyright © 1985-2018 The Chancellor and Board of Trustees | Girne American University
Girne American University | Directorate for Information Technologies