Bireylerin ve kurumların yaşam boyu ihtiyaç duyacakları
eğitim programlarını kısa ve uzun vadeli olarak üreterek hem bireylerin
hem de toplum ekonomisinin gelişimine katkı sağlayan GAU SEM ;
bilgi çağı toplumlarının değişime ve gelişime ayak uydurmasına katkı sağlama görevini üstlenmektedir.

 

İnsan Kaynakları Uzmanlığı Kursu

Yönetici pozisyonunda olan veya olması beklenen, insan kaynaklarını ve stratejik yönetim kararlarını çok daha etkili kullanmak isteyen herkesin katılabileceği kurs programına kayıtlar başlamıştır.


Copyright © 1985-2018 The Chancellor and Board of Trustees | Girne American University
Girne American University | Directorate for Information Technologies