Bireylerin ve kurumların yaşam boyu ihtiyaç duyacakları
eğitim programlarını kısa ve uzun vadeli olarak üreterek hem bireylerin
hem de toplum ekonomisinin gelişimine katkı sağlayan GAU SEM ;
bilgi çağı toplumlarının değişime ve gelişime ayak uydurmasına katkı sağlama görevini üstlenmektedir.

 

Proje Yönetimi Kursu / Project Management Course

 GAUSEM 2014-2015 Fall Semester- Last lesson’s photos from the Certificate Programme, “Project Management”.

GAÜSEM 2014-2015 Güz Dönemi "Proje Yönetimi" Sertifika Programımızın Son dersinden bir kare. 


Copyright © 1985-2018 The Chancellor and Board of Trustees | Girne American University
Girne American University | Directorate for Information Technologies